اخبار مجد:    
بایسته های حقوق جزای عمومی «1،2،3»
بایسته های حقوق جزای اختصاصی « حدود و قصاص»
سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان
تحلیل اقتصاد رفتاری در حقوق خصوصی رویکردی نوین به حقوق اموال ، قراردادها و مسئولیت مدنی از دیدگاه علم روانشناسی
 مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران ( در پرتو حقوق ایران و فقه )
سکوت قانون وجرم انگاری قضایی در فقه وحقوق کیفری ایران وکشورهای اسلامی ( افغانستان ، مصر، لبنان )
 اصول عملی و تعارض ادله استنباط حقوق
انصاف ورزی در فقه و حقوق
بررسی تطبیقی اصل تغییر ناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و آمریکا
 مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی
منابع اصول استنباط حقوق
حقوق کیفری اقتصادی جلد 2 «آیین دادرسی کیفری جرایم اقتصادی »


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13773533